osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

OSİRİS MABEDİ'NDE SAKLANAN THOT'UN SIRLARI - 1

Hiç yorum yok :
Büyük Piramit'te bıraktığımız inisiye adayının yaşadıkla­rına geri dönüyoruz...

Büyük Piramidi'nin içinde gerçekleştirilen Osiris İnisiyasyonu'nda, yukarıda kısaca Özetlemeye çalıştığımız Thot'un Kitabı'nın içerdiği sırların inisiye adayına açıklanması önemli bir yer tutardı.

Thot'un Kitabı inisiye adayına okuyup, "Atlantisli rahip Thot'un gördükleri ve öğrencilerinin de bize ulaştırdıkları şeyler bunlardır" dedikten sonra Başrahip sözlerine şöyle devam etmekteydi:

Başrahibin bu sözlerinden sonra inisiye adayı kendisine anlatılanlar üzerinde düşünür, yaptığı meditasyonlarda bunla­rın derinliklerine nüfuz etmeye çalışırdı. Thot'un Kitabı üzerine, inisiye adayına mabedin kâhini de zaman zaman dersler verirdi. Bu dersler, kutsal kitabı yorumlanmasından oluşmaktaydı. Başrahibin anlattığı temel il­keleri inisiye adayının anlamasında, kâhin kendisine yardımcı olurdu.

Osiris Mabedi'nin kâhini, İnisiye adayını karşısına aldık­tan sonra, Thot'un Kitabı'nı açar ve ''Işık Kelâm Öğretisi"ne ait varoluş, evren ve ruhla ilgili kitapta dile getirilenleri önce üstü örtülü bir şekilde dile getirmeye başlardı. Bu anlattıklarının perdesini, her derste biraz daha fazla açar ve sonunda inisiye adayının bazı sırlara kendisinin ulaşmasını sağlardı.

Perdeli inisiyasyonun perdeleri teker teker ve belli bir sü­reç gözetilerek açılırdı. Sırlar bir kerede ve açık olarak asla di­le getirilmezdi:

Maddenin ve ruhsal varlığm yedi farklı hali ile kâhinin anlatmak istediği: Maddi alemin farklı boyutları ve bu farklı boyutlara enkarne olmuş ruhsal varlıklarıdır. Nitekim açıkla­masının ileriki bölümlerinde, bu daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Devam edelim...


Böylelikle "Yedi Melek" sembolünün tam bir açıklaması adaya yapılmış oluyordu:

"Yedi Melek": Kozmosun Melekleridir. Yani kozmik varoluşun görüp gözeticilik sisteminin uygulayıcısı olan yönetici varlıklardır... Bu bilgi daha sonraları "Evrensel İdare Mekanizması" ya da "Ruhsal İdare Mekanizması" adı altında Metapsişik ve Ezoterik çalışmalarda yer almıştır. Evrensel İdare Mekanizması'nın yedili hiyerarşik yapısı sadece Mısır Ezoterizmi'nde değil, daha pekçok toplumun ezoterik öğretilerinde açık olarak, dinlerinde ise üstü kapalı bir şekilde yer almıştır:
1 | 2 | 3

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder