osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

İSMİNİN İÇİNDEKİ GİZLİ ANLAM

6 yorum :
Piramidin sözlük anlamı da başlı başına büyük bir sırrı içinde barındırır. Günümüzde kullanılmakta olan Piramit söz­cüğünün kökeni Mısır Lisanı'na değil, Yunanca'ya dayanır. Piramit sözcüğü Yuananca'da "Pyros" sözcüğünden tü­retilmiştir. "Pyros" Yunanca'da "Ateş" anlamına gelmektey­di. Bu sözcüğün "Muhteşem Işık" anlamında mecazi kullanı­mı da bulunmaktadır.

İlk başta bu mimari yapıya "ateş" ya da "muhteşem ışık" anamına gelen bir sözcüğün verilmiş olması biraz garipsenebilir. Ancak bu yapının gizli kalmış bazı özellikleri dikka­te alındığında, Antik Yunan'da bu yapıya neden böyle bir söz­cüğün seçilmiş olduğu kolaylıkla anlaşılabilir...

Bu sözcüğün söz konusu yapı için kullanılmasının iki ay­rı anlamı vardı: Birincisi "Ateş Taşı", ikincisi ise "Sirius Takım Yıldızı" ile ilgilidir.

Orjinalleri Atlantis'te bulunan ve az önce üzerinde dur­muş olduğumuz enerji çeken ve depolayan özel taşlar, bir za­manlar piramidin tepe noktasına yerleştirilmişti. O dönemler­de piramidi görenlerin onun ışıl ışıl parladığından söz etmele­rinin nedeni de buydu. İşte Yunanlılar'ın bu yapıya ''Ateş is­mini takmalarının birinci nedeni budur.

Keops Piramidi'nin ezoterik yönü ile ilgilenen tüm araş­tırmacıları meşgul eden bir sorun da, bir zamanlar piramidin üst tepe noktasında bulunduğu bilinen bu taşlarla ilgilidir. 2000 yıl önce bölgeye gelen bazı gezginler, zirvenin altın­daki bir kaç taş sırasının yerinde olmadığından bahsetmişler­dir. Kayıp olan bu taşlara piramidin tepesinde oldukları için "Kapak Taşı" adı verildi. Bu taşların mahiyeti hiç bir zaman anlaşılamadı, fakat bilinen bir gerçek varsa o da şudur: Bir zamanlar Piramdin cephesini kaplayan levhaların sö­külerek Kahire'deki inşaatlarda kullanılmaya başlanmasın­dan çok önceleri bu taşlar yerinden kaldırılmıştı.

Gelelim ikinci nedene...

Keops Piramidi'nin Kral Odası bilindiği gibi Piramit içindeki enerjilerin odaklandığı bir bölümde yer alır. Ancak Kral Odası'nın bir başka özelliği daha vardır. Piramidin içindeki bu oda "Sirius Takım Yıldızı"nı rahat­lıkla gözlemleyebilecek bir açıda dizayn edilmiştir. Piramidin iç kısımlarında bulunan bu odaya Sirius'u göz­lemlemeye olanak sağlayan bir tünel açılmaktadır. Bu tünel vasıtasıyla Piramidin derinliklerinde Sirius Takım Yıldızı'nın saçtığı ışık rahatlıkla gözlemlenebilinekteydi.

Antik Mısır Gelenekleri'nde Sirius'un kutsal sayılan bir yıldız olduğu ve Sirius'a diğer yıldızlara oranla çok ayrıcalıklı bir yer verildiği hesaba katılırsa, bu yıldızın ışıklarının muh­teşem olarak adlandırılmasının son derece doğal karşılaması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenle, Kral Odası'nın Sirius Takım Yıldızı'nı gözlemleyebilecek bir açıda dizayn edilmiş olması buna en güzel kanıttır. Mısır Ezoterik Sırları ile yakından temasa geç­miş olan Antik Yunan Kültüründe de bu durum gayet iyi bi­lindiği için, göklerin muhteşem ışığının gözlendiği bu mabe­de muhteşem ışık anlamına gelen bir isim vermiş olmalarının nedenini anlamak hiç de zor değildir.

Antik Mısır rahipleri Atlantisliler'den aldıkları bilgiler doğrultusunda Sirius'un dünya için ne denli önemli bir yıldız olduğunu öğrenmişler ve bu sırrı mabetlerinin derinliklerinde saklarlarken, aynı zamanda da mabetlerinin derinliklerinden bu yıldızın ışıklarını gözlemlemekte belki de bu yıldızın tesir­lerine muhatap olmanın yollarını denemekteydiler.

İşte bu nedenle Yunanlılar'ın bu yapılara son derece gü­zel ve uygun bir isim bulmuş oldukannı rahatlıkla söyleyebi­liriz.

Günümüzde gözler önünden uzak kalmış, toplum hafıza­sından silinmiş sırların başında, Sirius Takım Yıldızı'nın dün­yamızla olan bağlantısı gelmektedir Bu sırrın üzeri, Tufan sonrası bizim kültürümüzde başlayan .sembolik eğitim sistemine geçişle birlikte örtülmüştür. Bu üstü örtülü sırrın anlaşılabilmesi için dinsel sembolizmin dilini çözmek gere­kir Aksi takdirde bu sırra ulaşmak mümkün değildin Bu sır kökeni Tufan Öncesi kültüre dayanan bizim devremizin eski uygarlıklarına ait mitolojik metinlerde de kendisini gizlemek­tedir.

Ezoterik bilgilerini Tufan Öncesi Atlantisliler'den alınış olan eski Mısır rahipleri bu sırrı biliyorlar ve bunu en gizli ve en güçlü ayinlerinde dışa vuruyorlardı. Kuşkusuz ki, bu sırda hiçbir zaman mabetlerin tlııvarlanndan dışarıya sızdırılmamış, inisiyelerce saklı tutulmuştur.

O halde bütün buraya kadar üzerinde durduğumuz konu­lara dayanak, "Büyük Piramidin çok sayıda işlevi mi bulun­muştur" diye sorulacak olursa, buna kesin olarak "evet" ce­vabı vermemiz gerekmektedir. İsmiyle bile bazı sırları kendi­sinde barındırmış ve halen de barındırmaya devam etmektedir.

Firavun Keops'un ismi Büyük Piramit'e atfedildi.

İsimle ilgili bu bölümümüzün sonunda Büyük Piramit'in bir diğer ismi olan "Keops" üzerinde de kısaca durmak isti­yorum. Büyük Piramide Keops isminin verilmesi. Klasik Tarih Bilimi'nin verilerini doğru kabul eden bazı arkeologlarca bu yapının M.Ö. 3.500 yılında yapılmış olduğu ön kabulüne dayanır. Bu tarihte Mısır'ın firavunu Keops'tu. O halde Büyük Piramit bu tarihte yapıldıysa, bunu yaptıran da o dönemin fi­ravunu olmalıydı. İşte bu düşünceden hareketle, Büyük Piramit'e firavunun adı atfedilmişdi.

Kurulan mantık doğru ama bilgi yanlıştı. Çünkü Büyük Piramit'in yapılış tarihi M.Ö. 3.500 değildi...

Bu yapının bu tarihten çok daha öncelerine ait olduğu bu­gün birçok arkeolog tarafından da kabul edilmiştir Bu neden­le Keops ismi, aslında Büyük Piramit için sadece bir zaman­ların ön kabulüyle ilgili bir anı olarak kalmış durumdadır.

6 yorum :

 1. biçok konuda geçen atlantis yerine MU uygarlığı kullanılmalı ve vurgulanmalı çünki atlantis Munun bir kolonisiydi asıl olan MU uygarlığıydı ve uygarlın sahibi türklerdi ozamanki ismiyle uygur empire çinin kuzeyinde sincan bölegesinde yani Doğu Türkistanda yaşayan soydaşlarımız.Piramit konusuna gelince yine Mu uygarlığından ve Uygurlardan bahsetmemiz gerekiyor çünki bilinen enbuyuk ve en eski pramitten hem daha buyuk hemde daha eski olan ve çin hükümetince dunyadan biliçli bir şekilde saklanan ve 2. dünya savaşı zamanında amerikalı bir pilotun resimlerini çekmesiyle ortaya cıkan bir pramit hatta irili ufaklı onlarca pramit uygur türk bolgesinde keşfedildi uzeri toprakla ortulmuş ve ağaçlandırılmış (merak eden arkadaşlar beyaz pramit diye ararlarsa google dan bulabilirler) Türklere ait oldu su götürmez bi gercek olduğundan mıdır çinin yasak bolge ilan etmesinden midir bilmiyorum hiç bir araştırma yapılamıyor.Ayrıca Kazım Mirşan mısır hiyorogliflerini turkce olarak okumuştur ondanda bahsederseniz dahada aydınlatıcı olur

  YanıtlaSil
 2. Ben tarih öğrencisiyim ve piramit sözcüğünün yunancadan geldiği doğrudur fakat pyrosdan türemez doğrusu pyramistir. Bu da buğday keki anlamına gelmektedir. Mısır tarihçisi Edwars'a göre yunanlılar piramitleri uzaktan yaptıkları piramit şekilli buğday kekine benzettikleri için bu ismi vermişlerdir. Piramitin en üstünde eksik olan şey ise kapat taşı adını değil başlık taşı adını taşır ve buna da PYRAMİDİON denir.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. O buğday keki ismini nereden almış acaba :)))

   Sil
  2. Muhtemelen bu yapılar Hz Yusuf zamanında yapımına başlanan tahıl ambarlarıdır. Buralarda bugday stok edilirdi.

   Sil
 3. Kimilerinin şu her kültürü Türkleştirme çabasından nefret ediyorum.Tüm ezoterik bilgilerden sona hala ve hala Mu kıtasındakileri Türkleştirme çabası bence çok gülünç.O halde sayın admin bir sormak lazım acaba Siriuslular da Türk müydü acaba:))))Olur ya neden olmasın Türk milliyetçileri sevinsinler biraz:)))Gözlem evlerinde Sirius yıldızı gözlenirken hiç Türk bayrağına rastlayan olmamış mı acaba:)))))))

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. onları bilmemde senin TÜRK soyundan olmadığın kesin

   Sil