osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

PİRAMİTLERİ YAPAN TEKNOLOJ İ

3 yorum :
Gelelim piramitlerin yapım tekniklerine... Tonlarca ağırlığındaki taş blokların o devirde hangi teknik kullanılarak metrelerce yukarıya taşındığı ve böylesine üst üste yığılabildiği günümüzde hâlen tartışmalı olan konular arasındadır. Buna mantıklı bir açıklama henüz getirilebilmiş değildir. Çünkü o devirde yaşayan insanların her türlü teknolojik imkândan yoksun ilkel kabileler oldukları varsayımı ve ön kabulü, bu konunun mantıklı açıklamalarla aydınlatabilme imkânını orta­dan kaldırmaktadır.

Ancak konuya Klasik Tarih Bilimcileri'nin dışında yak­laşan araştırmacıların sayısı hiç de az değildir.

Teozofist A.P. Sinnett'in açıklamalarıyla başlayalım:

Büyük Piramit'in yapımında kullanılan devasa taş blokların kul­lanımı ancak ve ancak, daha sonraları insanlığın yitirdiği belirli Doğa Bilgisi'nin bu işte kullanılmış olmasıyla açıklanabilir. Doğa'nın gizemiyle ilgili bu bilgilerin sahipleri, ağır cisimlerin mev­cut ağırlıklarını istedikleri gibi değiştirebilecek şekilde maddenin çekimini kontrol edebilmekteydiler. Dev yapılar mimarisinin hari­kaları ancak işte böyle açıklanabilir... Piramitlerin yapımını yö­netenler kullanılan taşları kısmen levite etmek suretiyle bu işle­mi kolaylaştırmışlardır. Bunun için majik asalarını kullanmış ola­bilirler. Bilgelere eski çağlarda doğanın kudretini açığa çıkartan anahtarlar teslim edilirdi. Gizli sihiri sözcükler ve sihirli asalar...

Manyetik alan yayan bir çeşit motor... Dalga boyları ve dev gra­nit blokların levitasyonu... Bu teori bilimkurgu sayfalarından çık­mış fikirler gibi gelmektedir. Peki ama bu teoride bir gerçeklik olamaz mı?

Eldeki bazı eski tarihi kayıtlar da, yukarıda dile getirilen sıra dışı iddialara benzer bilgiler vermektedir. Örneğin iinlii Tarihçi Herodot'un o dönemle ilgili anlattıkları, Teozofist A.P. Sinnctt'in ileri sürdüğü teorinin, yabana atılamayacağını gös­termektedir. Herodot da, Mısır'da ağır bir kayanın, üzerine konulan bir papirüs sayesinde levite edilerek taşındığına ken­disinin bizzat şahit olduğunu tuttuğu tarihi kayıtlarına geçir­miştir.

Arap Tarihçilerinden Abu Zeyd el Balkhy'nin anlattıkları da Herodot'un kayıtlarıyla büyük bir paralellik gösterir; Büyük taş blokları yerlerinden kaldırmak ve taşımak için, bunla­rın üstüne üzerinde bazı formüller yazılı olan papirüsler konur­du. Sonra bir avuç büyüklüğünde ve iç içe giren halklardan olu­şan bir alet taşın üzerine tutulur, halkalar çevrilirdi. Bunun üzerine, taş blok ağır ağır yerinden kalkar ve istenen yere götürülebilirdi.

Ünlü Araştırmacı Murry Hope da Arap Kaynakları'ndaki bu konuyla ilgili ilginç ifadelere dikkat çekmiştir:

Dev taş bloklar bir çeşit papirüse sarmalanıp bir rahip tarafından bir asayla dokunulduktan sonra ağırlığını tamamen yitirmekte ve kolayca hareket ettirilerek tam istenilen noktaya yerleştirilmek­teydi.

Ezoterizmle ilgili konularda dünyanın önde gelen araştır­macılarından olan Bn. Annie Besant da, piramitlerin yapımında kullanılan taşların levite edilerek taşındığını söylemektedir.

Mısır'daki taşlar, ne sırf kas gücüyle ne de modern teknolojiyi aşan hünerli cihazlar kullanılmak suretiyle dikilmiştir. Bu taşlar, dünyasal mıknatisiyetin güçlerini kontrol edebilen kişilerce dikil­miştir. Neticede taşlar ağırlığını kaybediyor ve tek bir parmağın temasıyla yönetilmek suretiyle havada süzülerek, belirlenen yerlerine oturtuluyorlardı.

Gerek bazı araştırmacıların dilegetirdikleri, gerekse de bazı tarihi kayıtlarda aktarılan bu sıradışı anlatımlara, eski çağ­lara ait efsanelerde de rastlanmaktadır. Bu efsanelerde büyü­lü asalardan sözedilmekte ve bu asalar vasıtasıyla bazı bilgelerin olağanüstü mucizeler gerçekleştirebildiği anlatılmakta­dır.

3 yorum :

  1. doğaya hükmedebilen niye bir krala mezar yapsın direk kral olur

    YanıtlaSil
  2. Piramitlerin özellikle büyük piramitin yapımı ile ilgili Ra Bilgilerinde çok geniş açıklamalar mevcut,sizin paylaştığınız bilgilerle örtüşüyor

    YanıtlaSil
  3. Niye biz günümüz insanları bir işte olağanüstülük,gizem arayıp,komplo teorilerine inanıyoruz.Pramitler insan gücüyle yapılmıştır.Taş bloklar sürüyerek taşınmışlardır.Kum rampalar ile istenilen noktaya yerleştirilmişlerdir.

    YanıtlaSil