osiris kültü, tufan, tanrı ra, antik mısır sırları, piramitlerin gizemi, atlantis, mısır kehanetleri...

MISIR'IN ÖLÜLER KİTABI GÜNLE GELECEK OLANA AİT BÖLÜMLER - 1

Hiç yorum yok :
Ölünün Neter-Khert'deki yolculuğu sırasında olacakların kısa bir özeti ve majik etkilere sahip bazı ilâhilerin okunmasıile Mısır'ın Ölüler Kitabı başlar:

Günle gelecek olana ait bölümler burada başlar ve gelecek olanla Neter-Khert'e giriş için söylenen övgü ve methiye içeren ilahiler ve güzel Amen-tet'te söylenen büyüler ceza gününde içeri girerken söylenecekler.

Güzel Amen-tet'te söylenen büyülerden kasıt majik uy­gulamalardır. Peki ama güzel olarak nitelindirilen Amen-tet neresidir?

Amen-tet sözcük anlamı itibariyle "Saklı Yer" anlamına gelir. "Batı 'daki Dağ" olarak da tercüme edilebilir. Bazı ezoterizm araştırmacıları bu sözcüğün farklı bir boyutu ya da halk hafızasında Atlantis'i ifade ettiği görüşündedirler. Muhteme­len Tufan önceki Atlantis'teki büyük inisiyatik merkez kaste­dilmektedir. Güzel Amen-tet'te söylenen büyüler ise bu inisi­yatik merkezde gerçekleştirilen majik çalışmalardır.

Metnin devamı övgü ve ilâhi özelliği taşır. Bu sözleri ba­sit bir övgüymüş gibi düşünmemek gerekir. Bu sözlerin üze­rine yüklenen enerjilerin meydana getireceği etki burada söz konusudur ancak tercüme edildiğinde, bu etkinin ortadan kalktığı da unutulmamalıdır. Bu konunun bir yönü. Diğer bir yönüyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

Ölüler kitabında ölüye Öte Alem'deki yolculuğu sırasın­da açıklanan yöntemler ve okuması gerektiği söylenilen ilâhi­ler, ölen varlığa astral mekandaki görevlilerce açıklanan inisi­yatik sırlar ve bilgilerdir.


Yukarıdaki sözler her ne kadar bir övgü, ilâhi ve dua ni­teliği taşıyorsa da aynı zamanda olacakların da kısa bir özeti­ni bize sunmaktadır.

İnisiyasyonda ya da ölümden sonra karşılaşılacak zorluk­lardan sonra ulaşılması hedeflenen Osiris'in Evi'ne girişin saflıalan burada anlatılmaktadır.

Burada geçen sembollerin bir kısmını kısa maddeler halinde açalım:

"İlâhi Baba Osiris": Burada Mu Uygarlığı'na ait çok es­ki bir sembolle karşılaşmış bulunuyoruz. Mu Kültürü'ne ait bir sembol olan "Baha" sembolü, daha sonra Atlantis'e ora­dan da Mısır'a geçmiştir. Bu sembolü daha sonra İsa Peygam­ber de kullanmıştır. Baba sembolü, o sözü söyleyenin bağlı bulunduğu ruhsal planın en üst hiyerarşik noktasını ifade eder,

"Savaşmak": Hem Öte Alem'de, hem de yaşarken inisiyasyon sırasında geçilen safhalar sırasında sarfedilen çaba ve zorlukları ifede eder. Bu, insanın kendisiyle olan savaşıdır.

"Gizli su pınarlarının açılması": Şuurlandıncı spiritüel tesirlerin ortaya çıkışının sembolüdür. Su aynı zamanda bilgi­nin de sembolüdür.

"Kabrin kapısının kilidinin açılması": Ölümün ne oldu­ğunu ve ruhsal varoluşun süreklilliğinin anlaşılmasını ifade eder. Aynı zamanda ruhsal irtibatın kurulması anlamına da gelir.

"Sebau Şeytanları": Negatif enerjilerin merkezi konu­mundaki ruhsal planın sembolüdür.

"Osiris'in duyduğu gibi duymak ve gördüğü gibi görmek": Onun anlayış ve bilgisine ulaşmak demektir Öte Alem'de Osiris'in cennetine ulaşmak, yeryüzünde ise inisiyasyonu tamamlamak anlamma gelir.


"Çoğunluğun ağzı": İnisiyasyondan geçmemiş kişilerin anlayışını ifade eder.

"Dünyadayken saf bulunmak": İnisiyasyonu tamamla­mış ve astral tortularından kurtulmuş kişi demektir.
1 | 2 | 3

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder